Wie ben ik?

Erik Doornbos

Mijn drijfveer is het continu verbeteren van de organisaties en haar medewerkers. Ik maak verbinding met en tussen mensen. Ik ontwikkel mensen door hun zelfvertrouwen te vergroten en daag ze met andere zienswijzen uit om ander gedrag te vertonen. Ik probeer het maximale uit de mensen en de organisatie te halen door nieuwe ideeën uit te proberen en door te ontwikkelen, zodat we weer een stap verder komen. Ik zie kansen waar een ander ze niet ziet en durf hierin risico te nemen. Ik ga door waar anderen stoppen en het opgeven. Ik ben sterk in het creëren van draagvlak voor de visie en de strategie van de organisatie.

Eigenschappen

  • Verbindend


  • Positief


  • Analytsich


  • Empatisch


  • Gedreven


  • Teamplayer


  • INFP (MBTI-type)

Interim Management


Als senior manager ben ik zeer ervaren in zowel het leiding geven aan kleinere specialistische teams als grote teams tot 250 medewerkers met meerdere teamleiders. Mijn kracht ligt in het in beweging brengen van mensen en organisaties terwijl de performance van de processen verbetert. Het Lean gedachtegoed is hierbij voor mij een belangrijk instrument. Ik neem de lead bij afbouw, reorganisatie en opbouw van organisaties, maar breng ook rust, zodat de kwaliteit van de dienstverlening er niet onder leidt. Door aanvullende opleidingen op het gebied van coaching en systeem denken (ik heb een eigen coachpraktijk op dit vlak), achterhaal ik snel waar een proces of medewerker vastloopt en vind ik samen met de medewerkers oplossingen. Ik ben in staat om snel verbanden te zien en me in korte tijd de noodzakelijke inhoud eigen te maken.


Specialismen:

Operational Management

Verander ManagementDoornbos Coaching

Naast het uitvoeren van interim opdrachten, heb ik ook een coachpraktijk en begeleid ik (systemisch) opstellingendagen. Voor meer informatie over de coaching en systeemopstellingen verwijs ik u naar mijn website Doornbos Coaching.