Opdrachten

Opdrachtprofielen

De opdrachten, welke ik tot nu toe gedaan heb, kenmerken zich vooral als vernieuwend en cultuurgevoelig. Doorgaans is er een nadrukkelijke cultuurcomponent in de opdracht aanwezig is. Veranderingen en/of projecten welke geen aandacht besteden aan de cultuur en/of de acceptatie en inbedding in een organisatie zijn gedoemd om te mislukken.


In de operationele aansturing van afdelingen en teams werk ik op basis van de Lean-systematiek (dagstarts, kaizens, etc.)  waarbij het cultuuraspect ook aandacht krijgt. Ik heb aan de wieg gestaan van de Lean-implementatie binnen Achmea. Ik ben trots dat na een succesvolle implementatie deze werkwijze door heel Achmea geadopteerd is.


Ik kies een pragmatische insteek bij oplossingen. Korte termijn oplossingen zijn toekomstbestendig of gekoppeld aan een (nog te ontwikkelen) lange termijn oplossing. Daarnaast ben ik flexibel en speel steeds in op wijzigende omstandigheden. Ik breng rust in turbulente omgevingen en weet de kern te pakken waardoor er weer stappen naar de toekomst gemaakt kunnen worden.  

Ervaring en opdrachten

Interim opdrachten

Vanaf 2012 heb ik als Zelfstandig Professional verschillende interim opdrachten uitgevoerd bij De Friesland Zorgverzekeraar, Menzis Zorgkantoor en Menzis Zorgverzekeraar en de Zorgorganisatie Cosis. De opdrachten betroffen zowel lijnmanagement als projectmanagement. Tijdens deze opdrachten heb ik in verschillende domeinen gewerkt. Van de Debiteurenafdeling bij De Friesland Zorgverzekeraar tot de inkoopafdeling van het zorgkantoor bij Menzis en de nieuw opgestarte afdeling PGB bij Menzis Zorgverzekeraar. De overgang vanuit de AWBZ naar de WLZ, WMO en Zorgverzekeringswet heb ik zowel als latende alsook als ontvangende partij ervaren. Ik heb de opdrachten met veel diversiteit en in turbulente omgevingen steeds succesvol afgerond (zie ook de pagina 'Aanbevelingen'). Binnen Cosis ben ik verschillende keren werkzaam geweest binnen het Expertise Centrum met de focus op het domein Kind, Jeugd en Gezin. Daarnaast ben ik ook als leidinggevende verantwoordelijk voor een 5-tal woonlocaties en in de rol van projectleider werkzaam geweest.


Managementervaring

Ik heb 20 jaar leidinggevende ervaring, onder andere als Senior Manager binnen Zilveren Kruis. Binnen de verschillende disciplines Operations, Klantenorganisatie en Zorginkoop stuurde ik grote afdelingen aan (ca 150 fte) en was hiervoor budgetverantwoordelijk (tot €12M). Naast de operationele verantwoordelijkheid voor het eigen aandachtsgebied, was ik verantwoordelijk voor realisatie van projecten. Tevens nam ik deel aan het Managementteam van de betreffende discipline.


Mijn opdrachten en ervaring zijn terug te vinden in de CV of op mijn linked-in profiel www.linkedin.com/in/erikdoornbos

Kenmerken opdrachten

  • Vernieuwend
  • Visiegericht
  • Pragmatische oplossingen
  • Tijdskritisch
  • Cultuurgevoelig
  • Toekomstbestendig
  • Gedragen in organisatie
  • Impactvol